Thẻ: kết nối bluetooth

Bluetooth 4.2 là gì?

Bluetooth 4.2 là gì?

Chuẩn Bluetooth 4.2 được phát hành vào ngày 02/12/2014 bởi tổ chức phát triển Bluetooth (SIG) với nhiều cải tiến ...